bygg
motor

Hem

Nu mer än
1500
LUPIN

certifierade
företag i
Sverige!

Autoteknik AB är specialiserade på tjänster till företag inom motor & byggbranschen genom LUPIN-BYGG och LUPIN-MOTOR certifieringsprogram.

De tjänster och certifieringar som företaget på uppdrag utför har som mål att öka säkerhet, kvalité, effektiviteten och miljöprestanda på utförda skadereparationsarbeten.

De generellt skärpta kraven på ansvar för utförda arbeten och reparationer inom både motor och byggbranschen, har markant ökat behovet av effektiva rutiner, och dess efterlevnad.

Autotekniks tjänster är optimerade för att tillgodose detta behov.

För ytterligare information, support, kontakt, etc,
välj respektive certifieringsprogram ovan.